Nesodden

Eiendommen består av et nedlagt pukkverk, der virksomheten ble lagt ned tidlig på 70-tallet. Vi mener at området bør utnyttes til bolig- og næringsarealer. Totalt utgjør eiendommen i overkant av 100.000 m2

nesodden_fly
Hurum

Eiendommen er på rundt 900.000 m2 og ligger på Verket rett over for Svelvik. Dette er en av Norges største sandressurser og har en unik beliggenhet midt i Oslofjorden.

verket_flyfoto
Kaigaten 6 - Tønsberg

Eiendommen er på til sammen ca 7.500 m2, hvorav kontorene er utleid til Norbetong og Metode-Renhold. Resten er utleid til Norbetong som har en betongfabrikk og Svelviksand AS som har sandutsalg på tomten.

tonsberg2
Nedre Eiker

Eiendommen ligger i Åsen i Mjøndalen. Eiendommen utgjør mer enn 100.000 m2. Frem til tidlig på 90-tallet drev Stange Gruppen AS utvinning og produksjon av kalk på eiendommen. I kommuneplanen til Nedre Eiker er området avsatt til fremtidig boligbygging. Utviklingen av området vil selvsagt skje over mange år.

mjondalen