Raskt og effektivt

Einar Stange AS leverer i distriktet Oslo med nære omland med faste sjåfører. Vi disponerer forøvrig biler for de fleste oppdrag. Ved særskilte behov kontaktes vårt kjørekontor på 23 37 09 50.

Fraktbelastninger per sone:
Sone 1 gjelder for Oslo kommune. Pris pr. levering kr. 1500,- eks. mva. Sone 2 gjelder for Bærum, Oppegård, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal. Pris pr. levering kr. 2000,- eks. mva.
Sone 3 gjelder for Asker, Fogn, Ski, Ås, Vestby, Enebakk, Fet, Sørum, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad og Nesodden. Pris pr. levering kr. 2900,- eks. mva.

Distribusjonsbetingelser for levering i andre distrikter må avtales spesielt med våre ordremottagere.

Prisene over gjelder for leveranser som er bestilt minimum 2 dager før ønsket leveranse.

Tillegg som f.eks. strakstiltak i Oslo i form av økte bomringer osv. vil komme i tillegg til fraktsatsene.

TILLEGG FOR SPESIELLE BEHOV

Ønsker du varen levert til avtalt tid eller har behov for ekstra tjenester tør vi belaste tillegg. Må vi vente på byggeplass tilkommer også ekstra belastning.

Noen eksempler som kan nevnes er:
Hasteleveranser: Vi belaster to ganger sonefraktene for leveranser som bestilles for levering innen 6 arbeidstimer! Tidsbestemte leveranser: Vi vil belaste et tillegg på kr. 800,- eks. mva. for frakter som skal leveres til avtalt tid. Kraning og venteid: I disse tilfellene vil det anføres kr. 800,- eks. mva. pr. påbegynte halvtime.
Etterfakturering: Det hender at vi ikke får med alle fraktkostnader på opprinnelig ordre. Da vil vi ettersende faktura for frakter og evt. tillegg.

Husk at vi krever signatur for mottak av varene. Dersom ingen vil være tilstede ved leveranse må vi ha forhåndsgodkjennelse per e-post eller faks for dette.

Transportør fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for skade på vei/underlag, stillaser, dekke eller annet der varen/bilen blir beordret plassert. Det skal være kjørbar vei frem til lossestedet uten fare for fastkjøring eller skade på kjøretøyet, også dekk ! Må slep skaffes koster kunde dette. Dette gjelder også skade ved bruk av kran som f.eks. : vegetasjon, rekkverk, gjerder ol. for at arbeidet skal utføres.