Utvikling av
egne eiendommer
Utgangspunktet for virksomheten er utvikling av egne eiendommer som stammer fra avviklet virksomhet. Deler av eiendomsmassen i Stange Eiendom AS har en lang historie i Stange konsernet. Eiendommene som ligger i Stange Eiendom AS i dag har store utviklingsmuligheter.

Vi eier nærmere 1.100.000 m2 tomteområder fordelt på kommunene Hurum, Ringerike, Tønsberg og Nesodden.