-et selskap i Stangegruppen
Moderne sandtak og mørtelfabrikk for
kostnadseffektiv produksjon

Stange Industri

Stange Industri AS er et produksjonsselskap som utvinner sand- og singelprodukter og produserer tørket sand og tørrmørtler. I 2021 fusjonerte vi Svelviksand AS Kilemoen med Stange Industri AS. Dette gir oss god kontroll på råvarene og gjør oss til en mer komplett leverandør.Med over 150 lagerførte sand- og singelprodukter

Vi holder til på Kilemoen i Honeføss og er en av Østlandets største sandforekomster. Sanden på Kilemoen er meget velegnet til betongproduksjon. Til betongen i det nye operabygget i Bjørvika ble det valgt å bruke sand fra denne avdelingen.
På Kilemoen har vi også et stort tørkeanlegg for sand og vi er landets største leverandør av tørket sand til mørtelindustrien. Andre anvendelseområder for våre sandprodukter er puss- og murarbeider, oppbygging av golf- og fotballbaner samt støt- og sandkassesand til barnehager. Årlig produksjon er ca. 350.000 tonn.


Enklere med mørtel i plast

Vi pakker fortrinnsvis sand og mørtelprodukter i 20 og 25 kgs plastsekker. Sekkene er laget for røffere behandling, er lettere å håndtere samt tåler vær og vind bedre enn papirsekker. Blandt våre mørtelkunder i dag finner du aktører som Heydi, Sika, Adda og Svelviksand.