Et bredt produktutvalg for de fleste

icon_produsenterProdusenter
Våre hovedprodukter er tilslagsmaterialer til betongindustrien, herunder fabrikkblandet betong, betongelementer, kommunalvarer, belegningsstein og takstein.

icon_anleggsgartnerAnleggsgartnere
I vårt brede produktspekter finnes produkter spesielt rettet mot anleggsgartnere.

icon_murerMurere
For å få en god og lett beabeidelig mur- og pussmørtel er riktig sand viktig.

icon_hjemhageHus og hage
Gjøre en jobb hjemme? Vi har produktene du trenger.

icon_barnehagerBarnehager
Riktig sand til barnehager er viktig. Sandkassesand og støtsand, hva trenger du?