Anleggsgartnere

anlegggart

I vårt brede produktspekter finnes også produkter spesielt rettet mot anleggsgartnere. Blandt annet sand til vedlikehold/toppdressing av grøntanlegg, spesialsand til beachvolleyball, støtsand til barnehager, elvesingel og naturstein/elvestein. Videre produserer vi også fugesand til fuging av belegningsstein og heller.
Da det er et kjent problem at gress og mose gror i fuger har vi også utviklet en miljøvennelig og veksthemmende fugesand.
Interessen er sterkt økende når det gjelder bruk av singel og elvestein til forskjønnelse av utearealer som midtrabatter, rundkjøringer, veiskråninger samt blomsterbed og haveganger.
Vi kan også levere store steiner til stengsler og avgrensninger av plasser samt til monumentale utsmykninger av diverse slag. Se www.elvestein.no for mer informasjon og bilder.