Murere

murseg

For å få en god og lett bearbeidelig mur- og pussmørtel er det selvfølgelig først og fremst viktig at den som står og blander kan sine saker. Men det er også en kjent sak at sand fra de forskjellige sandtakene rundt omkring alle har sine særegenheter med tanke på finstoffinnhold, kornform osv. All sand er derfor ikke uten videre like godt egnet til profesjonelt murerhåndverk.

Svelviksand har derfor utviklet spesielt egnede sandprodukter både til muring og til pussing. Vår pussesand fra Kilemoen er kjent for å være svært god. Den er velgradert og rik på finstoff og dette gir en feit og smidig mørtel selv ved lavt sementforbruk. Det er ikke tilfeldig at stadig flere murere og de største mørtel-produsentene kjøper sand fra oss.

Kontakt Einar Stange for kyndig veiledning og et stort murerrelatert produktutvalg