Et moderne industrikonsern
med røtter tilbake til 1911

Svelviksand

Betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til Østlandsområdet samt vestkysten av Sverige.

Produkter

Kontakt oss

Stange Industri

Produksjonsselskap for tørrmørtler og salg av produksjonskapasitet til etablerte aktører i markedet

Kontakt oss

Adda Byggkjemi

Produsent av materialer til legging av fliser - fra oppstart med grunning og avretning av underlag til sluttbehandling

Produkter

Kontakt oss

Einar Stange

Handel med sitt tyngdepunkt i mur og relaterte produkter

Produkter

Referanser

Kontakt oss

Stange Eiendom

Utvikling av eiendommer. Selskapet sitter på betydelige tomteområder som er under utvikling

Eiendommer

Kontakt oss

Svelviksand

Betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til Østlandsområdet samt vestkysten av Sverige.

Produkter

Kontakt oss

Stange Industri

Produksjonsselskap for tørrmørtler og salg av produksjonskapasitet til etablerte aktører i markedet

Kontakt oss

Adda Byggkjemi

Produsent av materialer til legging av fliser - fra oppstart med grunning og avretning av underlag til sluttbehandling. I tillegg produserer vi også tilsetningsstoffer til betongindustrien

Produkter

Kontakt oss

Einar Stange

Handel med sitt tyngdepunkt i mur og relaterte produkter

Produkter

Tjenester

Kontakt oss

Stange Eiendom

Utvikling av eiendommer. Selskapet sitter på betydelige tomteområder som er under utvikling

Eiendommer

Kontakt oss

Masseuttak

Stangegruppen er via datterselskapet Svelviksand AS en betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til Østlandsområdet samt vestkysten av Sverige. Fra Svelviksand sine to produksjonssteder på Hurum og Ringerike foredles det årlig omlag en million tonn av naturens egne råmaterialer.

Industri

Stange Industri AS er et rent produksjonsselskap for tørrmørtler og selger produksjonskapasitet til etablerte aktører i markedet. Mørtelen produseres etter kundenes egne resepter og pakkes i kundenes egne sekker.

Adda Byggkjemi AS produserer og selger alt materiale du trenger til legging av fliser. Vi kan tilby et bredt sortiment av produkter - fra oppstart med grunning og avretning av underlag til sluttbehandling. I tillegg produserer vi også tilsetningsstoffer til betongindustrien.

Handel

Einar Stange AS har sitt tyngdepunkt i mur. Kompetansen er satt i høysete og hos oss blir du betjent av medarbeidere som alle har lang bransje erfaring og/eller faglig utdannelse.

Eiendom

Vår eiendomsvirksomhet ivaretas av datterselskapet Stange Eiendom AS som skaper verdier ved å kjøpe, utvikle og selge eiendommer. Selskapet sitter på betydelige tomteområder som er under utvikling.