Produsenter

unicon_betongbil

Våre hovedprodukter er tilslagsmaterialer til betongindustrien, herunder fabrikkblandet betong, betongelementer, kommunalvarer, belegningsstein.

Vi er også en betydelig leverandør til mørtel- og asfaltindustrien.
Aktører som Unicon, Norbetong, BMC, Maxit og NCC Roads kjøper alle tilslag fra oss.
Våre produkter og produksjonskontroll er sertifisert ihht til det europeiske rådsdirektiv 89/106/EEC og i samsvar med NS-EN 12620. Se vår dokumentasjon for avdeling Hurum og avdeling Hønefoss.